Śledź nas na:Czasy w języku angielskim

Czasy w języku angielskim z przykładami

! zdanie twierdzące; ? pytanie; - przeczenie; o krótka odpowiedź

1. PRESENT CONTINUOUS Are, is, am + IV-ing ; aren’t, isn’t

! I am eating an apple. Jem jabłko (w tej chwili).

? Is he eating apples? Czy on je Jabłka? o Yes, he is.

- They aren’t eating apples. Oni nie jedzą jabłek (w tej chwili).

?- Aren’t you eating apples? Czy nie jesz teraz jabłek?2. PRESENT SIMPLE (I, you, we, they) I operator DO / (he, she, it) I-s operator DOES

! I eat apples every day. Jadam jabłka codziennie. Don’t, doesn’t

! He eats apples every day. On jada jabłka codziennie.

? Do you eat apples every week? Czy jadasz jabłka co tydzień? o Yes. I do. Tak, jadam.

? Does she eat apples? Czy ona jada jabłka? ? How often does Ann eat apples?Jak często Ania je jabłka?

- They doesn’t eat apples every morning. Oni nie jadają jabłek każdego ranka.

?-Why don’t you eat apples every week? Dlaczego nie jadasz jabłek co tydzień?3. PAST SIMPLE II (w pytaniu i przeczeniu I) ; operator DID, didn’t

! I took your apples yesterday. Wziąłem twoje jabłka wczoraj.

? When did you take this apples? Kiedy wziąłeś te jabłka?

? Who took my apples yesterday? Kto wziął wczoraj moje jabłka?

! She took apples at six. Ona wzięła jabłka o szóstej.

- He didn’t take your apples on Sunday. On nie wziął twoich jabłek w niedzielę.

? Did Ann take his apples last year? Czy Anna wzięła jego jabłka w zeszłym roku?4. PRESENT PERFECT (I, you, we, they) HAVE / (he, she, it) HAS + III

! I have taken your apples. Wziąłem twoje jabłka (nie ważne kiedy, ważny skutek!) haven’t, hasn’t

! He has taken your apples. On wziął twoje jabłka.

? Have they taken your apples? Czy oni wzięłli twoje jabłka?

! Ann has taken Nick apples since 1970. Ann bierze jabłka Nicka od 1970r.(nabywa je zawsze u niego)

? Since when have you taken the apples? Od kiedy bierzesz te jabłka?

?- Why hasn’t Tom taken the apples? Dlaczego Tom nie bierze tych jabłek?

? How long he has taken Tom’s apples? Jak długo on bierze jabłka Toma?

! We have taken the apples for six years. My bierzemy te jabłka od 6 lat.

! Ann, have you ever taken Tom’s apples? Anno, czy kiedykolwiek brałaś jabłka u Toma?
Zobacz także