Śledź nas na:Język angielski - gramatyka praktyczna

Gramatyka (z greki [τέχνη] γραμματική) – dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. W niektórych ujęciach do gramatyki włącza się również leksykologię, pragmatykę i semantykę. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Źródło: Wikipedia

  • liczba prac: 8