Śledź nas na:

Język angielski - gramatyka praktyczna - Artykuły

  • liczba prac:

The passive voice

Is/are Is being Have been + III forma czasownika nieregularnego Was/were Was being